ร้องทุกข์/ติชม/เสนอแนะ

ท่านสามารถร้องทุกข์/ติชม/เสนอแนะ  ได้ดังนี้.....

  1. ส่งได้ทาง E-mail road-skw33@gmail.co
  2. กล่องรับความคิดเห็นของโครงการฯ ติดไว้ตามร้านค้าและจุดสำคัญในเส้นทางก่อสร้าง
  3. ที่สำนักงานควบคุมโครงการฯ  ข้างฝูงบิน 206 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร           จ.สระแก้ว 27160