ติดต่อเรา

สำนักงานควบคุมโครงการฯ

ข้างฝูงบิน 206 ถนนสุวรรณศร

ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

27160

                         โทร.  061-8250360                          

E-mail : thorlor33@gmail.com

www.road-skw33.com

 

 

สอบถาม / เสนอแนะ / แก้ไขปัญหา

ผู้ควบคุมงาน

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัทกรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัทเชนี่ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

1.นายฐิติ  เวคะวากยานนท์  ผู้จัดการโครงการ  โทร. 081-8222346

2. นายมนตรี  เอี่ยมฉ่ำ   วิศวกรควบคุมโครงการ  โทร. 089-7899397

 

ผู้ประงานประจำโครงการ กรมทางหลวงชนบท

นายอิสระชนม์  คงช่วย  โทร. 094-3322444

 

บริษัทผู้รับจ้าง

บริษัท พี.ที.เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด  โทร. 037-225217-20

วิศวกรผู้รับจ้าง 1.นายอนุชา  สิทธิวงศ์  โทร. 081-0761336

2.นายอนุรุต กสิกวัตร์  โทร. 087-2408020

 

 

  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ