การประชุมเพื่อชี้แจงประชาชนเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

               เมื่อศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้างฯ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงประชาชน เรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  โดยช่วงเช้าทำการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน และในช่วงบ่ายทำการประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ท่าข้าม  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน