คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจสอบพื้นที่ฯ

      คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดย นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ  ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านใต้ สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา...