การเบิกจ่ายงบประมาณ

 

งบประมาณทั้งสิ้น  935,000,000 ล้านบาท

 

งบประมาณปี 58     =      140,250,000  ล้านบาท

งบประมาณปี 59     =      132,250,000  ล้านบาท

งบประมาณปี 60     =      662,500,000  ล้านบาท

                                                             >>>> เบิกจ่าย Advance 15%

>>>> เบิกจ่าย ส่งมอบงานครั้งที่ 1

>>>> เบิกจ่าย ส่งมอบงานครั้งที่ 2

>>>> เบิกจ่าย ส่งมอบงานครั้งที่ 3

>>>> เบิกจ่าย ส่งมอบงานครั้งที่ 4