การตรวจสอบระดับ

 

การตรวจสอบระดับงานดินเดิม

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Run BM

       


  • การทดสอบวัสดุแผน เป้าหมาย ผล การทดสอบวัสดุของโครงการแผน เป้าหมาย ผล การทดสอบวัสดุของโครงการ (ต่อ)

  • รายงานผลทดสอบวัสดุ(เกณฑ์การทดสอบ) ผลทดสอบวัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ผลทดสอบวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ผลทดสอบวัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ผลทด...

  • เครื่องมือทดสอบของโครงการฯ Compaction Test Caribation Test Sieve Test

  • เก็บตัวอย่างวัสดุ (งานดิน) Field density Test Run BM

  • ตรวจสอบความกว้าง-หนา - งานบ่อพัก - งานท่อกลม - งานเสาเข็ม - งานเทคอนกรีตท่อเหลี่ยม - งานสะพาน (ตรวจสอบเหล็กเสริมคาน Capbeam พร้อมเข้าแบบ)