การตรวจสอบความกว้าง-หนา

ตรวจสอบความกว้าง-หนา

- งานบ่อพัก

     

     

     

- งานท่อกลม

     

     

- งานเสาเข็ม

     

     

- งานเทคอนกรีตท่อเหลี่ยม

     

     

- งานสะพาน

(ตรวจสอบเหล็กเสริมคาน Capbeam พร้อมเข้าแบบ)