ประชุมการมีส่วนร่วมฯ และ MOU

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  2558 นายสหัส  โตวัฒนา  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้เป็นประธาน เปิดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทางหลวงชนบท บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ร่วมการดำเนินรายการ มีประชาชน ตัวแทนจากหน่วยราชการในพื้นที่ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย (MOU) คือ ตัวแทนประชาชนชน 6 คน  ตัวแทนผู้รับจ้าง 2 คน และตัวแทนกรมทางหลวงชนบท 2 คน

     

     

     

ร่วมลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย (MOU)