ภาพถ่ายความก้าวหน้าทุกๆ 200 ม. ( มิ.ย.58 )

 

ภาพถ่ายความก้าวหน้า ทุกระยะ 200 เมตร

(ประจำเดือนมิถุนายน)

     

          กม.ที่ 0+000                                          กม.ที่ 0+200                                     กม.ที่ 0+400

     

           กม.ที่ 0+600                                         กม.ที่ 0+800                                    กม.ที่ 1+000

     

          กม.ที่ 1+200                                         กม.ที่ 1+400                                    กม.ที่ 1+600

     

          กม.ที่ 1+800                                        กม.ที่ 2+000                                   กม.ที่ 2+400

     

          กม.ที่ 2+600                                        กม.ที่ 2+800                                    กม.ที่ 3+000          

     

          กม.ที่ 3+200                                        กม.ที่ 3+400                                    กม.ที่ 3+600

    

                กม.ที่ 3+800                                      กม.ที่ 4+000                                  กม.ที่ 4+200

       

                 กม.ที่ 4+400                                     กม.ที่ 4+600                                  กม.ที่ 4+800

       

                   กม.ที่ 5+000                                     กม.ที่ 5+200                                  กม.ที่ 5+400

       

                  กม.ที่ 5+600                                     กม.ที่ 5+800                                   กม.ที่ 6+000

       

                 กม.ที่ 6+200                                     กม.ที่ 6+400                                    กม.ที่ 6+600

        

                 กม.ที่ 6+800                                           กม.ที่ 7+000                                           กม.ที่ 7+200

        

                 กม.ที่ 7+400                                      กม.ที่ 7+600                                   กม.ที่ 7+800      

        

               กม.ที่ 8+000                                      กม.ที่ 8+200                                   กม.ที่ 8+400 

        

                  กม.ที่ 8+600                                     กม.ที่ 8+800                                   กม.ที่ 9+000

        

                   กม.ที่ 9+200                                    กม.ที่ 9+400                                  กม.ที่ 9+600

        

                   กม.ที่ 9+800                                  กม.ที่ 10+000                                  กม.ที่ 10+200

        

                 กม.ที่ 10+400                                  กม.ที่ 10+600                                   กม.ที่ 10+800        

        

                  กม.ที่ 11+000                                 กม.ที่ 11+200                                    กม.ที่ 11+400               

        

              กม.ที่ 11+600                                  กม.ที่ 11+800                                    กม.ที่ 12+000

        

              กม.ที่ 12+200                                  กม.ที่ 12+400                                   กม.ที่ 12+600

        

              กม.ที่ 12+800                                   กม.ที่ 13+000                                  กม.ที่ 13+200

        

              กม.ที่ 13+400                                    กม.ที่ 13+600                                 กม.ที่ 13+800

        

                กม.ที่ 14+000                                     กม.ที่ 14+200                                กม.ที่ 14+600

        

              กม.ที่ 14+600                                    กม.ที่ 14+800                                กม.ที่ 15+000

    

                                            กม.ที่ 15+200                                      กม.ที่ 15+425