กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก ปี 2559

          กิจกรรมวันเด็ก 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านกุดแต้ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว