แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ก.พ. 59

 
          

 สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.พ.2559 - 29 ก.พ. 2559)

ผลงาน       6.15       %

แผนงาน     2.99        %

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]     +3.16      %            

 

 


 • 1.แผน-ผล พ.ค.58.jpg
  สรุปแผน/ผลงานการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางถนนสายแยก ทล. 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึกอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ผลงานระหว่าง ...

 • 2.แผน-ผล มิ.ย.58.jpg
  สรุปแผน/ผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล. 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มิ.ย.. ...

 • แผน-ผล ก.ค.58.jpg
  สรุปแผน/ผลงานการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางถนนสายแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ค. 255...

 • แผน-ผล.jpg
  สรุปแผน/ผลงานการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางถนนสายแยก ทล. 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ส.ค.2558...

 • แผน-ผล ก.ย.58.jpg
  สรุปแผน/ผลงานการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางถนนสายแยก ทล. 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ...

 • แผน-ผลประจำเดือนตุลาคม 58.jpg
  สรุปแผน/ผลงานการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางถนนสายแยก ทล. 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ...

 • แผน-ผล พ.ย.58.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2558) ผลงาน 0.60% แผนงาน 2.58 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-)...

 • แผน ผล ประจำเดือนธันวาคม 2558_Page_2.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ธ.ค.2558 - 31 ธ.ค. 2558) ผลงาน 4.94% แผนงาน 2.91 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-)...

 • แผน ผล ม.ค. 59_Page_2.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน มกราคม 2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ม.ค.2559 - 31 ม.ค. 2559) ผลงาน 17.49% แผนงาน 17.70 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (...

 • แผน ผล มี.ค.59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มี.ค.2559 - 31 มี.ค. 2559) ผลงาน 3.53 % แผนงาน 2.93 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน...

 • แผน-ผล เดือนเมษายน 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน เมษายน 2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 เม.ย.2559 - 30 เม.ย. 2559) ผลงาน 2.03 % แผนงาน 3.00 % ช้า/เร็ว กว่าแผนง...

 • 13.แผนผลพฤษภาคม 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ค.2559 - 31 พ.ค. 2559) ผลงาน 5.91 % แผนงาน 2.99 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน...

 • 14.แผนผลเดือนมิถุนายน 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน มิถุนายน2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มิ.ย.2559 - 30 มิ.ย. 2559) ผลงาน 6.04 % แผนงาน 2.99 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน ...

 • 15.แผน ผล ก.ค. 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน กรกฎาคม2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ค.2559 - 31 ก.ค. 2559) ผลงาน 0.67 % แผนงาน 3.42 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (...

 • 16.แผน ผล ส.ค. 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน สิงหาคม2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ส.ค.2559 - 31 ส.ค. 2559) ผลงาน 4.37 % แผนงาน 1.32% ช...

 • 17.แผล-ผล ก.ย.59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน กันยายน2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ย.2559 - 30 ก.ย. 2559) ผลงาน 2.26 % แผนงาน 5.64 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงา...

 • 18.แผน -ผล ต.ค. 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน ตุลาคม2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ต.ค.2559 - 31 ต.ค. 2559) ผลงาน 1.53 % แผนงาน 7.42 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงา...

 • 19.แผน ผล พ.ย. 59.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ย.2559 - 30 พ.ย. 2559) ผลงาน 5.39 % แผนงาน 7.11 % ...

 • สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ธ.ค.2559 - 31 ธ.ค. 2559) ผลงาน 5.50 % แผนงาน 6.24 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ...

 • 21.แผน ผล ม.ค.60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ม.ค.2560 - 31 ม.ค. 2560) ผลงาน 5.86 % แผนงาน 6.55 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช...

 • 22.แผน ผล ก.พ.60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.พ.2560 - 28 ก.พ. 2560) ผลงาน 6.55 % แผนงาน 6.24 % ช้า/เร็ว กว่าแผ...

 • 23.แผน ผล มี.ค. 60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มี.ค.2560 - 31 มี.ค. 2560) ผลงาน 3.12 % แผนงาน 4.80 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (...

 • 24.แผน ผล เม.ย. 60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 เม.ย.2560 - 30 เม.ย. 2560) ผลงาน 2.12 % แผนงาน 4.80 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-...

 • 27052017090044.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ค.2560 - 31 พ.ค. 2560) ผลงาน 2.15 % แผนงาน 4.69 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-)...

 • 26.แผน ผล มิ.ย. 60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มิ.ย.2560 - 30 มิ.ย. 2560) ผลงาน 5.57 % แผนงาน 4.23 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) ...

 • 27.แผน ผล ก.ค. 60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ค.2560 - 31 ก.ค. 2560) แผนงาน 2.20 % ผลงาน 1.66 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+)...

 • 28.แผน ผล ส.ค. 60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ส.ค.2560 - 31 ส.ค. 2560) แผนงาน 0.21 % ผลงาน 2.14 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เ...

 • 29.แผน ผล ก.ย. 60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ย.2560 - 30 ก.ย. 2560) แผนงาน 100.00 % ผลงาน 93.83 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+)...

 • 30.แผน ผล ต.ค.60.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ต.ค.2560 - 31ต.ค. 2560) แผนงาน - ผลงาน 0.36 % ช้า/เร็ว ...

 • 31.แผน ผล พ.ย.60_Page_2.jpg
  สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ย.2560 - 30 พ.ย. 2560) แผนงาน - ผลงาน 1.76 % ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ] ...