งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดแต้

          วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการฯ ทล.33 นำโดยคุณอิสระชนม์  คงช่วย คุณภัทรพล วชิรวิชัย (บริษัทซีคอนพลัส ) บริษัทกรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด(ที่ปรึกษาควบคุมงาน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำรายได้ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องสมุด และจัดหาสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านกุดแต้ ตำบลฟากห้วย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว