ประจำเดือน มีนาคม 2559

งานดินและชั้นคันทาง

Mix process and Compaction Embankment

      

      

การควบคุมคุณภาพ (ทดสอบความหนาแน่นดินถมในสนาม) 

  

  ทดสอบ C.B.R.งานวัสดุคัดเลือก 

    

ทดสอบ Compaction งานวัสดุดินถม

      

งานตรวจสอบค่าระดับงานถม Finished งานดิน

      

งานวางท่อเหลี่ยม

      

งานเทฐานท่อลอดเหลี่ยม

      

 งานเทคอนกรีตกำแพงปากท่อ

      

งานเทคอนกรีตคานบน (สะพานห้วยไผ่)

      

ตรวจเช็คเหล็ก + แบบคานบน (สะพานห้วยไผ่)

      

งานเข้าแบบผนัง abutment  (สะพานข้ามทางรถไฟ)

      

งานเทคอนกรีตผนัง abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

      

งานผูกเหล็กเสาตอมอ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

      

งานตัดเสาเข็ม Transition (สะพานข้ามทางรถไฟ)

      

ตรวจเช็คแบบคาน I-Girder (สะพานพรหมโหด)

      

งานเทคอนกรีตคาน I-Girder (สะพานพรหมโหด)