ประจำเดือน เมษายน 2559

                                                                          

                                                          
 
           

งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction

   

   

งานดินและชั้นคันทางตัดเกรด ชั้น Finishd

   

    

 การควบคุมและการตรวจสอบ Field density Test  Embutmen

   
 

   

การควบคุมและการตรวจสอบ Field density Test  Finished Select

   

   

งานวัสดุคัดเลือก  (ทดสอบ  C.B.R.)

    

งานวัสดุคัดเลือก (ทดสอบ Compaction)

    

งานวัสดุดินถม  (ทดสอบ C.B.R.)

       

งานวัสดุดินถม  (ทดสอบ Compaction) 

    

งานวัสดุดินถม (ทดสอบ Atterberg Limit)

   

งานเข้าแบบสะพานรถไฟ

       

เทคอนกรีตผนัง abutment สะพานข้ามทางรถไฟ

       

ผูกเหล็กคานเสาตอม่อ  (สะพานข้ามทางรถไฟ)

       

เข้าแบบคานขวางบนเสาตอม่อ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

เทคอนกรีตเสริมคานเสาตอม่อ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

เข้าแบบคาน I-Girder 20.00 m + ผูกเหล็กคาน 30.00 m (สะพานพรหมโหด)

       

 ตรวจเช็คเหล็ก-ท่อร้อยสลิงคาน I-Girder 20.00m. (สะพานพรหมดโหด)

   

งานวางท่อลอดเหลี่ยม

    

งานเทคอนกรีตกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม