ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

 

งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction

 

   

   

งานทดสอบ C.B.R วัสดุรองพื้นทาง

      

   

งานทดสอบ Compaction วัสดุรองพื้นทาง

   

    

งานตรวจสอบค่าระดับ Finished งานวัสดุคัดเลือก

   

   

งานบดอัดดินข้างท่อลอดเหลี่ยม

   

งานเทคอนกรีตกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม

    

งานเทคอนกรีตฐานท่อลอดเหลี่ยม

   

งานผูกเหล็กคาน I-Girger 30.00m. (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเข้าแบบคาน I-Girger 30.00m.  (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานตอกเสาเข็มฐานราก (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานตรวจเช็คระดับท่อร้อยสลิงคาน I-Girger (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็ก Box Girder  (สะพานคลองห้วยไผ่)

    

งานเทคอนกรีต Plank Girder (สะพานคลองห้วยไผ่)

   

งานเทคอนกรีตตอม่อ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตผนัง(สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กคานขวางบนเสาตอม่อ(สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กตอม่อ(สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กและเข้าแบบผนัง Transition(สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบฐานราก (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตฐานราก (สะพานข้ามทางรถไฟ)

    

งานเทรีน (สะพานข้ามทางรถไฟ) 

   

งานผูกเหล็ก  Cap Beam (สะพานข้ามทางรถไฟ)

  

งานผูกเหล็ก Footing (สะพานข้ามทางรถไฟ)