ส่งมอบงานก่อสร้างครั้่งที่ 3

 

*****ส่งมอบงานครั้งที่ 3*****

           

             เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2559 น ายมานพ  สุสิงห์  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการ  ได้เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก (ครั้งที่3) และโครงการต่างระดับถนนสายแยก ทล.33 - อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายอิสระชนม์ คงช่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และบริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง ,บริษัทเชนี่เอนจิเนียริ่งฯ ที่ปรึกษาควบคุมงาน เป็นผู้บรรยายสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ สำนักงานของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงาน ปัจจุบันผลงานได้ 38.60% แผนงาน 29.40 % เร็วกว่าแผน 9.20 %

  
 
  
 

              โครงการฯได้นำตรวจสอบงานในภาคสนาม โดยตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตรวจสอบผลงานก่อสร้างถนน สะพาน และพื้นที่บริเวณที่มีปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาาและให้เร่งรัดงานให้เสร็จเร็วขึ้น จนถึง เวลา 18.35 น. จึงได้เดินทางกลับ