แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง มิ.ย. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน มิถุนายน2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มิ.ย.2559 - 30 มิ.ย. 2559)

    ผลงาน       6.04    %  

 แผนงาน     2.99   %

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    3.05  %