คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงบประมาณดูงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(ครั้งที่2)

 

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน  2559  นางวัลลภา  เชาวลิต  นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะสำนักงบประมาณได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  และประเมิณผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว   โดยมีนายเขตโสภณ  โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง  สำนักก่อสร้างทาง และนายสำราญ  สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับแลบรรยายสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ

 

  

 

  

 

            คณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ  โดยมีนายเขตโสภณ  โภคารัตนานันท์  ผอ.กบส.สกท.  นายสำราญ  สวัสดิ์พูน  ผอ.ขทช.สระแก้ว  นายอิสระชนม์  คงข่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำสำรวจสอบถามความคิดเห็นประชาชนผู้อยู่อาศัย และผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณโครงการฯ