ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

 
 
 
 

 

 

งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction

       

งานลงวัสดุทางลูกรัง

   

งานวัสดุรองพื้ันทาง

   

      ทดสอบ Compaction (วัสดุรองพื้นทาง)

   

ทดสอบ C.B.R. (งานวัสดุรองพื้นทาง)

      

ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

   

งานเข้าแบบคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

    

งานเทคอนกรีตคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

    

งานเทคอนกรีตผนังขวาง abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคาน I-girder (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

เทคอนกรีตคาน I-girder (สะพานพรหมโหด)

    

ภาพความก้าวหน้าทุกระยะ 100 เมตร