แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ก.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ค.2559 - 31 ก.ค. 2559)

    ผลงาน       0.67    %  

 แผนงาน     3.42   %

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -2.75  %