ประจำเดือน สิงหาคม 2559

                        

 

 

งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction Embankment

      

    

งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Subbase finished

   

   

งานชั้นโครงสร้างทางตัดเกรดชั้น Finishd Subbase

   

   

งานควบคุมและตรวจสอบ Field density Test 

   

   

งานลงวัสดุดินถม

   

ตรวจสอบค่าระดับงาน Finished งานหินคลุก

   

งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 

   

   

งานเทคอนกรีตคาน I-girder 20.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

      

งานเทคอนกรีตคาน I-girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ) 

       งานเทคอนกรีตผนัง Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานบน  (สะพานข้ามทางรถไฟ) 

   

เทคอนกรีตคาน I-girder (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

    

งานวางคาน I-girder Span 20.00 m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด) 

     

งานเทคอนกรีต Topping 10 m. (สะพานห้วยไผ่)

      

 

ความก้าวหน้าทุก ๆ  1 กิิโลเมตร