หน้าใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ส.ค.2559 - 31 ส.ค. 2559)

    ผลงาน       4.37    %  

 แผนงาน     1.32  %

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -3.17  %