ประจำเดือน กันยายน 2559

 

 

 

การ Mix process and Compaction Base Course

   

การควบคุมและตรวจสอบ Field density test course ชั้น Finished base coures

   

กดทดสอบ C.B.R.Base Couvse

   

ตรวจสอบความหนาชั้น Base Course

   

งานเข้าแบบP1  (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบตอม่อ  P9(งานสะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตเสาตอม่อ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

ผูกเหล็กคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

เข้าแบบคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบคาน I-girder 20.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

     

งานเข้าแบบคาน I-girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็ก I-girder 20.m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต  I-girder 20.m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็ก I-girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต I-girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

    

งานผูกเหล็ก I-girder 30.00 m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด) 

   

งานเทคอนกรีตคาน I-girder 20.00m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 m (ทางเชื่อม)