สำนักฝึกอบรมกลุ่มประชาสัมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่

 

*** สำนักฝึกอบรมกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พร้อมคณะ ***

 

 

  

 

  

            เมื่อวันที่  9  กันยายน  2559  เวลา 10.00 น. นางสาวสุทธิรัตน์  ธารา  นักประชาสัมพันธ์ สำนักฝึกอบรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่พร้อมคณะ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและภาพประกอบสายทางโครงการก่อสร้างสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดน      บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายสำราญ  สวัสดิ์พูน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว        บริษัทกรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) และบริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับจ้าง) ได้นำ    ลงพื้นที่โครงการฯ และตอบข้อซักถาม