ประจำเดือน ตุลาคม 2559

 

 

 

การ Mix process and Compaction Base Course

   

   

การทดสอบ Compaction Test Base Coruse

   

   

การตรวจสอบความหนาชั้น Base Course 

   

   

การตรวจสอบค่าระดับ Finished (งานหินคลุก)

   

กดทดสอบ C.B.R.Base Couvse

   

การตรวจสอบงาน Prime Coat

   

งานปูผิว Asphaltic Concrete 

   

งาน Coring Asphaltic Concrete

   

งานผูกเหล็กคาน I-Girder 20.00m  (สะพานข้ามทางรถไฟ)

    

งานเข้าแบบคาน I-girder 20.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคาน I-girder 20.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบคาน I-girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคาน I-girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานขวาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตตอม่อ P8 (LT) (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กคาน I-Girder 30.00m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีต I-Girder 30.00m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

    

งานเทพื้นกำแพงกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานวางแผ่นคอนกรีตสำเร็จ (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีตคานซอย I-girder 20.00m. (สะพานข้ามคลองพรหมดโหด)

   

งานผูกเหล็ก Topping (สะพานห้วยไผ่)

   

 

ภาพความก้าวหน้าทุก ๆ 1 กม.