ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 

 

 

งานลงวัสดุพื้นทาง

   

งานบดอัดวัสดุพื้นทาง

   

งานบดอัดวัสดุคัดเลือก

   

งานปูผิว Asphaltic Coreret

   

งานทดสอบ Sivev (วัสดุรองพื้นทาง)

   

งานทดสอบ Compaction (วัสดุรองพื้นทาง)

   

งานทดสอบ Field Density Test 

   

งานทดสอบยาง Asphaltic Coreret

   

ตรวจสอบค่าระดับ Finished (งานหินคลุก)

   

เช็คค่าระดับงานปูผิว Asphaltic Coreret

     

งานผูกเหล็กคาน I-girder 20.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคาน I-girder 20.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กคาน I-girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบเสาต่อมอ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กพื้น Transition (สะพานข้ามทางรถไฟ)

    

งานอัดน้ำปูนท่อสลิงคาน I-girder 20.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานวางเหล็กพื้น Topping  (สะพานพรหมโหด) 

   

งานผูกเหล็กพื้น Topping  (สะพานพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กราวสะพาน (สะพานห้วยไผ่)

   

งานเข้าแบบราวสะพาน (สะพานห้วยไผ่)

    

รูปความก้าวหน้าทุก ๆ 1 กม.