แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง พ.ย. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ย.2559 - 30 พ.ย. 2559)

ผลงาน     5.39   %

แผนงาน    7.11  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -1.72 %