ประจำเดือน ธันวาคม 2559

งานทดสอบ Compaction Test (วัสดุรองพื้นทาง)

   

   

งานทดสอบ C.B.R. Test (งานวัสดุรองพื้นทาง) 

   

   

งานลงวัสดุพื้นทาง

   

งานตัดเกรด (วัสดุรองพื้นทาง)

   

งานบดอัด (วัสดุรองพื้นทาง)

   

 

   

งานลงวัสดุคัดเลือก

   

   

งานบดอัด (วัสดุคัดเลือก)

   

งานตัดเกรด (วัสดุคัดเลือก)

   

   

งานผูกเหล็กคานซอยและเข้าแบบ (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานซอย (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็ก Transition (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานวางคาน I-girder 20.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานอัดน้ำปูนท่อสลิงคาน I-girder 20.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานวางคาน I-girder 20.00 m ,30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานวางแผ่นพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กคาน I-girder 20.00 m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กพื้น (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีตพื้น (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กพื้นและเข้าแบบราวสะพาน (สะพานห้วยไผ่)

   

งานเทคอนกรีตราวสะพาน (สะพานห้วยไผ่)

   

งานเข้าแบบท้องราว (สะพานห้วยไผ่)

   

งานเทคอนกรีตบ่อพัก

  ิิ 

ภาพความก้าวหน้าทุก 100 กม.