ส่งมอบงานก่อสร้างครั้งที่ 5

***ส่งมอบงานครั้งที่ 5***

 

       วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายมานพ  สุสิงห์   รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว  โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว (ครั้งที่5) โดยมีนายอิสระชนม์  คงช่วย  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  และ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ  บริษัท เชนี่เอนจิเนียริ่งฯ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการฯ  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งตอบข้อซักถาม ณ สำนักงานของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานปัจจุบัน  ผลงาน  56.85%  แผนงาน  66.58%  ช้ากว่าแผน  9.74 %

 
 
 
    
 

        คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม  โดยตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  นายอิสระชนม์  คงช่วย  และที่ปรึกษาฯ  ได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้างและตอบข้อซักถาม  ประธานฯได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน  และการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน  ช่วงเทศกาลปีใหม่  2560 รวมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดงานให้รวดเร็วขึ้น