ประจำเดือน มกราคม 2560

 

งานลงวัสดุคัดเลือก 

   

งานบดอัด (วัสดุคัดเลือก)

   

งานทดสอบ Compaction Test (วัสดุคัดเลือก)

   

งานลงวัสดุพื้นทาง

   

งานตัดเกรดวัสดุพื้นทาง

   

งานบดอัด (วัสดุพื้นทาง)

   

งานบดอัดวัสดุพื้นทาง (ทางเชื่อม)

   

งานทดสอบ Field Dinsity Test

   

     

งานเจาะความหนาชั้น Base Course

   

   

งาน Corring  ชั้นผิว Wearing Course

   

งาน Prime Coat

   

   

งาน Tack  Coat

   

งานปูผิวยาง Asphaltic concrete

   

   

เช็คค่าระดับงาน ปูผิว Asphaltic Corcrete

   

ตรวจสอบความกว้างชั้น (วัสดุพื้นทาง)

   

ตรวจสอบความกว้างชั้นผิว Binder Course

   

งานผูกเหล็กคาน I-Girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบคานI-Girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานซอย (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

   

งานวางเหล็ก Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานประกอบวางเหล็ก Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กพื้น abutment  (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตพื้น Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบคาน I-Girder 20.00m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีตคาน I-Girder 20.00m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กฐานราก (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีตฐานราก (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กผนังกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กราว (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

   

งานเข้าแบบราวบน (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

   

งานเทคอนกรีตราวบน (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

   

งานผูกเหล็กบ่อพัก ขนาด 1.20 เมตร.

   

งานเทคอนกรีตบ่อพัก ขนาด 1.20 เมตร.

   

งานบดอัดทรายใต้ท่อกลม

   

งานเกราซและวางท่อกลม คลส. ขนาด 1.20 เมตร

   

งานขุดวางท่อกลม คสล. ขนาด 1.20 เมตร

   

งานยาแนวรอยต่อท่อกลม คสล. ขนาด 1.20 เมตร

   

รูปความก้าวหน้าทุก ๆ 1 กิโลเมตร