ส่งมอบงานก่อสร้างครั้งที่ 6

*****  ส่งมอบงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 6) *****

     วันที่่ 23 กุมภาพันธ์  2560  นายสมยศ  อุบลสถิตย์  ข้าราชการบำนาญ ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  พร้อมด้วย นายสำราญ 

สัวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  และนายเขตโสภร  โภคารัตนานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง  ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว  โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  

(ครั้งที่ี6)  โดยมี นายอิสระชนม์  คงช่วย  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ, บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่งฯ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้าง เป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการฯ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง รวมทั้งตอบข้อซักถาม ณ สำนักงานของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานปัจจุบัน ผลงาน 68.01%  แผนงาน 76.17% ช้ากว่าแผน 8.16%

 

      

 

     คณะกรรมการฯ  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม  และตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  นายอิสระชนม์  คงช่วย, ที่ปรึกษาฯ และ ผู้รับจ้าง  ได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้าง และตอบข้อซักถาม  โดยประธานฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการเร่งรัดงานก่อสร้าง  และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  รวมทั้งแนะนำวิธีการวางแผนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เพียงพอ

         

 

                           

 

...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาใส่ข้อความ …