ประจำเดือน มีนาคม 2560

 

งานลงวัสดุรองพื้นทาง

   

ตรวจสอบค่าระดับงานถนนคอนกรีต

   

งาน Prime Coat

   

งานตัดเกรดวัสดุพื้นทาง

   

งานบดอัดวัสดุรองพื้นทาง

   

Mixprocess วัสดุพื้นทาง

   

เจาะความหนาวัสดุรองพื้นทาง

       

วัดความกว้างวัสดุรองพื้นทาง

       

งานทดสอบ Field Density Test (วัสดุรองพื้นทาง)

       

งาน Coring Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course

   

งานวาง CL ชั้น Binder 

   

งานเชคระดับชั้น Binder

   

งานปูผิว Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course

   

   

งานปูผิว Asphaltic Concrete ชั้น Wearing Course

   

งาน Tack Coat

    

งานทดสอบ CBR (วัสดุรองพื้นทาง)

   

งานทดสอบยาง Aspjhatlic Concrete ชั้น  Binder  Course

   

งานทดสอบยาง Asphatlic Concrete ชั้น Wearing  Course

       

ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

    

งานวางแบบท้องพื้น ผูกเหล็ก Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กพื้น Span (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็ก Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กเข้าแบบข้างและให้หลักระดับ Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานซอย (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตพื้นสะพาน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กคาน I-Girder ขนาด 30.00 เมตร (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็ก Topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบเท้าแขนพื้น Slab

   

งานผูกเหล็กผนัง Cantilever Deck

   

งานผูกเหล็ก I-Girder 30.00m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็ก Cab Beam (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเข้าแบบคาน I-girder ขนาด 30.00 m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กเสริมและเข้าแบบต่อปากบ่อพัก ขนาด 1.20 เมตร

   

งานดาดคอนกรีตระหว่าง Box Culvert บริเวณ Median

   

เทคอนกรีตงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    

ภาพความก้าวหน้าของโครงการฯ ทุกๆ 100 เมตร