แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง มี.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนมีนาคม  2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มี.ค.2560 - 31 มี.ค. 2560)

ผลงาน     3.12   %

แผนงาน   4.80  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -1.68 %