ประจำเดือน เมษายน 2560

 

 

 งาน Mix Process (วัสดุพื้นทาง)

 

    

     

งานลงวัสดุพื้นทาง

   

งานตรวจเช็คระดับลูกรัง

   

ตรวจสอบความกว้าง (วัสดุพื้นทาง)

   

งานทดสอบ Field Density (วัสดุพื้นทาง)

   

งานตรวจสอบเทคอนกรีต งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

   

งานเข้าแบบคาน I-Girder ขนาด 30.00 m. (สะพานข้ามทางรถไฟ)    

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

        

งานผูกเหล็กพื้น Topping Slab Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานซอย (สะพานข้ามทางรถไฟ)

     

งานผูกเหล็กเข้าแบบข้างและใช้หลักระดับพื้น Topping Slab Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบผนัง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

  

งานปูพื้นแบบท้องคาน

งานผูกเหล็กผนังคาน

งานผูกเหล็ก Cab Beam (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีต Cab Beam (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานดึงลวดอัดแรงคาน I-Girder ขนาด 20,30 m. (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานอัดน้ำปูนท่อร้อยลวดอัดแรงคาน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเทคอนกรีตบังไอ

งานวางคาน I-Girder 30.00 m. (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานวางคาน I-Girder 20.00 m (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

..............................................................