ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

 

                                                       

งาน Prime Coat

งานปูผิว Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course

งานปูผิว Asphaltic Concrete ชั้นผิว Wearing Course

งาน Coring ชั้นผิว Binder Course

งานตรวจเช็คระดับ Binder

งานทดสอบยาง Asphaltic Concrete ชั้นผิว Binder Course

ทดสอบกำลังอัดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทดสอบกำลังอัดงานคอนกรีตสะพานข้ามทางรถไฟ

ตรวจสอบและเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตรวจเช็คความกว้างของผิวถนนชั้น Binder Coure

งานผูกเหล็กพื้น Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานติดตั้งแผ่น Fin ช่วง Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)
 

งานติดตั้งแผ่นค้ำยัน Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตพื้น Topping Slab Span (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเข้าแบบผนัง (สะพานข้ามรถไฟ)

งานติดตั้งเสาแบบท้องพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเข้าแบบคาน I-Girder 30.00m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเชื่อมเหล็กกล่องรับแบบท้องพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานปูไม้แบบท้องพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีต Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กพื้น Topping Slap (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กเสริมและเข้าแบบคานซอย (สะพานข้ามคลองพรหมโหด) 

งานปรับระดับผิวคอสะพานคอนกรีต (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

งานเข้าแบบ Approach Slap (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

งานผูกเหล็ก Approach Slap (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

   

งานเทคอนกรีต Approach.Slab (LT) (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

รูปภาพความก้าวหน้าทุก ๆ 100 เมตร