แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง มิ.ย.60   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มิ.ย.2560 - 30 มิ.ย. 2560)

ผลงาน     5.57   %

แผนงาน   4.23  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    1.34 %