ฝึกอบรมและปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ครั้งที่2

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น ครั้งที่ 2

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

 

 

รูปภาพเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย(ครั้งที่2)

    

รูปภาพการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ