ฝึกอบรมและปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ครั้งที่ 3

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น ครั้งที่ 3

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

 

รูปภาพเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย(ครั้งที่3)

     

รูปภาพการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ