แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ก.ค. 60


   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ค.2560 - 31 ก.ค. 2560)

 

แผนงาน   2.20  % 

ผลงาน     1.66   %

 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    0.54 %