ประจำเดือน สิงหาคม 2560
งาน Prime Coat

   

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานบดอัดวัสดุพื้นทาง

ตรวจเช็คระดับงานชั้น Wearing


ตรวจเช็คระดับถนนคอนกรีตแยก กม.4 LT CL RT

งานปูยาง Asphaltic Concrete ชั้นผิว Binder course

ตรวจเช็คระดับงานชั้น Binder course

งานเช็คความกว้างผิวถนนชั้น Binder Course

ทดสอบ Field Density Test.วัสดุพื้นทาง ทางเชื่อมทางแยก

ทดสอบยาง Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course


งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

งานติดตั้งท่อร้อยลวดอัดแรงพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานติดตั้งเสารับเหล็กพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานปรับระดับแผ่น Fin (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตแผ่น Fin (สะพานข้ามทางรถไฟ)
 

งานดึงลวดอัดแรงคาน I-Girder 30 m. (สะพานข้ามทางรถไฟ)

 

งานดึงลวดอัดแรงและผูกเหล็กพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเข้าแบบ Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)


งานผูกเหล็กพื้น topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตพื้น Topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานติดตั้งเหล็กกล่องและปูไม้อัดพื้นบน P8 (สะพานข้ามทางรถไฟ)


งานผูกเหล็ก Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)


งานดัด-ผูกเหล็กพื้นบน P8 (สะพานข้ามทางรถไฟ)


งานติดตั้งอุปกรณ์ดึงลวดอัดแรงพื้นบน P8 (สะพานข้ามทางรถไฟ)


งานเทคอนกรีตพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานวางคาน I-Girder 30 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)


งานอัดน้ำปูนคาน I-girder 30 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเข้าแบบราวสะพานฝั่ง (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานเทคอนกรีตราวสะพาน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

รูปความก้าวหน้าทุกๆ 1 กม.