แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ส.ค. 60


     
 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ส.ค.2560 - 31 ส.ค. 2560) 

แผนงาน   0.21  % 

ผลงาน     2.14  %

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    1.93 %