ส่งมอบงานครั้งที่ 8

 

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 นายมานพ  สุสิงห์  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว  โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ครั้งที่ 8) โดยมี นายอิสระชนม์  คงช่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ,บริษัทกรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ, บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่งฯ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้าง เป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งตอบข้อซักถาม ณ สำนักงานของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงาน ปัจจุบันผลงาน 85.94% แผนงาน 100.00% ช้ากว่าแผน -14.06%

   

 

        คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม และตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ นายอิสระชนม์  คงช่วย,ที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้าง ได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้าง และตอบข้อซักถาม โดยประธานฯ ได้เน้นย้ำเรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเตรียมการจัดสถานที่ต้อนรับรััฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 นี้