รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจโครงการฯ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว


 

       วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยลงพื้นที่ตรวจ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก และทางต่างระดับ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยโครงการก่อสร้างถนนนสายแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร งบประมาณ 935 ล้านบาท ปัจจุบันผลงาน 85.94% จะแล้วเสร็จในเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2560 และโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ งบประมาณ 329.855 ล้านบาท ปัจจุบันผลงาน 56.34% จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาถนนให้เป็นโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองที่สมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้าและการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีนายอิสระชนม์ คงช่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และที่ปรึกษาควบคุมงานฯ ได้บรรยายรายละเอียดโครงการ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  และเส้นต่างๆ ที่อยู่ในโครงข่ายทาง