ประจำเดือน ตุลาคม 2560


งานตัดเกรดวัสดุดินถม

งานลงวัสดุพื้นทาง

 

งานบดอัดวัสดุพื้นทาง

งานเท Concrete Slope Protection

ทดสอบ CBR Test (วัสดุรองพื้นทาง)

งานทดสอบ Field Density Test

 

งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

งานกำแพงกันดินแบบก่ออิฐ

 

งานเข้าแบบบดอัดทรายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตรวจเช็คระดับชั้นวัสดุหินคลุก

งาน Prime Coat กม.15+060-15+275 Rt

ให้หลักลงวัสดุลูกรังแยก กม.2

งานเข้าแบบ Barrier Lt/Rt (สะพานข้ามทางรถไฟ)

 

ตัดเกรดวัสดุหินคลุก U Turn 1 (ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)

ให้หลักตัดเกรด U Turn 2

งานติดตั้ง Expansion Joint

งานเทคอนกรีต Approach Slab (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานตรวจเช็คระดับปริมาณงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

   

งานปลูกหญ้าเกาะกลางแยก

รูปความก้าวหน้าทุก ๆ 1 กิโลเมตร .....