แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง พ.ย. 60 (ครั้งสุดท้าย)


    
 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ย.2560 - 30 พ.ย. 2560) 

แผนงาน   -

ผลงาน     1.76  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    1.76 %