ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (จบโครงการฯ)

งาน Prime Coat ฝั่งต้นทาง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตลีน ทางระบายน้ำแบบขั้นบันได (LT/RT)

งานปูผิว Asphaltic concrete ชั้น Binder course ฝั่งปลายทาง

ภาพความก้าวหน้าโครงการฯ