คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ

 

            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วย

     1. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

2. โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

  


             ทั้งนี้ได้มี นายสัมพันธ์ ดำทุ่งหงษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายละเอียดของโครงการและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ