ส่งมอบงานครั้งที่ 9 (จบโครงการฯ)

        เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยนายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วย นายพิชัย  สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 นายวัทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย นายชาครีย์ บำรุงวงศ์  ผู้อำนวยกานสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง นายสมยศ อุบลสถิตย์ ข้าราชการบำนาญ นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง และนายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วได้ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว โครงการสร้างถนนสายแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ครั้งสุดท้าย) โดยมีนายอิสระชนม์ คงช่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และที่ปรึกษาควบคุมงาน พร้อมด้วยผู้รับจ้าง ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง รวมทั้งตอบข้อซักถาม

 

 

 

        คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม และตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ประธานฯได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

1. ให้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วคอยดูแลด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางให้ประสานงานในพื้นที่ใกล้เคียงในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

2.เรื่องความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางและติดตั้งป้ายชั่วคราวเพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุ